Möhkön vanhempi masuuni rakennettiin v. 1856. Vuonna 1861 masuunirakennus paloi, minkä jälkeen se rakennettiin uudelleen. Masuunin suojarakennus oli korkea puurakennus, jossa oli todennäköisesti asfalttihuovalla katettu harjakatto. Seininä oli pystyhirsien varaan naulattu vaakalaudoitus. Rakennuksen etelä- ja pohjoissivulla oli aumakattoinen matalampi siipi. Masuunirakennus oli punamullattu. Pieniruutuisten ikkunoiden puitteet olivat valkeat. Masuunin pohjoispuolella oli pitkä panostuslavalle johtava ajosilta. Ajosillalla oli kaiteet, ja se oli tuettu pystypylväillä. Vuonna 1878 masuuniin rakennettiin uusi ajosilta ja rakennus katettiin uudelleen. Masuunirakennus purettiin ruukin toiminnan loputtua.

Möhkön ruukkia laajennettiin v. 1871, jolloin rakennettiin toinen masuuni. Masuunin ympärillä oli 18 x 33 metrin laajuinen hirsirunkoinen lautarakennus, jonka harjakorkeus oli noin 20 metriä. Hiekkamuottien päällä ollut pääty oli matalampi, korkeudeltaan noin 11 metriä. Puurakennus maalattiin punamullalla. Pieniruutuisten ikkunoiden puitteet olivat valkeat. Puhalluskoneen, lämminilmalaitteen ja vesirattaan suojaksi rakennettu ratashuone oli tiilirakenteinen ja kooltaan 10 x 13 metriä. Masuunirakennus katettiin asfalttihuovalla. Raaka-aineet kuljetettiin panostuslavalle siltaa pitkin. Masuunilla oli myös nostolaite.

Museoviraston kaivauksissa molempien Möhkön masuunien rauniot kaivettiin esiin ja raunioille rakennettiin suojarakennukset. Vanhemman masuunin suojarakennus on kaksikerroksinen ja ylätasenne on kesäaikaan käytössä näyttelytilana ja soveltuu myös erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Uudemman masuunin suojarakennukseen on rakennettu rekonstruktio puisesta vesipyörästä, jolla johdettiin virtaa masuunin puhalluskoneeseen. Suojarakennuksessa on myös lämmitettävä luentotila.

Ubinet Hakukoneoptimointi